SVF - Gebruik de kracht van je eigen stamcellen voor weefselherstel!

behandeling voor kraakbeenlijden en artrose

Wat is SVF?

SVF (stromal vascular fraction) is de techniek waarbij stamcellen uit uw eigen buikvet worden gehaald en dan in het betreffende gewricht worden ingespoten. Deze stamcellen zullen onstekingsreacties remmen en weefselherstel bevorderen (van kraakbeen en gewrichtskapsel).

Autologe (lichaamseigen) stamcellen worden zo gebruikt voor de behandeling degeneratief kraakbeenlijden en artrose van knie, schouder en enkel.

Hoe verloopt een SVF-behandeling?

  • Een kleine hoeveelheid (15 ml per zijde) eigen buikvetweefsel wordt via een kleine liposuctie afgenomen en meermaals gecentrifugeerd. Door het centrifugeren worden de eigen stamcellen geïsoleerd en vervolgens worden deze in het gewricht ingespoten.
  • Deze procedure verloopt in een steriele omgeving (operatiekamer).
  • De patiënt krijgt een lichte narcose ('roes') toegediend tijdens de kortdurende liposuctie.
  • De eerste 48 u na de procedure dient het gewricht maximaal ontlast te worden.
  • Na 10 dagen mag het gewricht terug belast worden.
  • Na 9-12 weken is het effect van de behandeling maximaal.

SVF is een deel van een geheel!

  • Respecteer uw leeftijdsgebonden belastbaarheid van uw gewrichten.
  • Beperk extra belasting van uw gewrichten door gewichtscontrole.
  • Verander ook uw belasting door het invoeren van alternatieve en aanvullende bewegingsvormen en sporten.
  • Versterk ook uw eigen spiercorset rondom het gewricht door functionele krachttraining.

Ben ik gebaat bij een SVF-BEHANDELING?

Kraakbeenlijden en artrose met pijn, stijfheid, beperkte belastbaarheid, zwelling van het gewricht worden sterk afgeremd met SVF-behandeling. Het comfort voor de patiënt, alsook de belastbaarheid van het gewricht neemt daardoor fel toe. De voorkans tot een prothese daalt aanzienlijk.

Hoe bereid ik me voor op de behandeling?

voorbereidende consultatie
procedure
  • Deze vindt plaats in Da Vinci Clinic, Kempenlaan 36, 2340 Beerse.
  • Meldt u 15 min voor aanvang aan.
  • Draag losse en gemakkelijke kledij.
  • De procedure duurt ongeveer 50-70 min.
  • Voorzie een begeleider voor het vervoer terug naar huis ( korte narcose).

Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen zoals 

 • bloeduitstorting en lokale pijn als gevolg van de liposuctie
 • tijdelijke zenuwpijn
 • infectie

zijn zeer zeldzaam, maar kunnen voorkomen.

Kostprijs

De kostprijs voor de procedure bedraagt 1480 euro. Dat bedrag is volledig ten laste van de patiënt, vermits er geen tegemoetkoming is van de ziekteverzekering.

Meer info

Voor meer informatie en afspraken kan u contact opnemen met onze secretaresse (tel 03 311 55 44)  of via info@ganzenkuil.be.